Neljapäev, 19. jaanuar 2017

Johann Georg Eisen: 300 aastat sünnist

Torma rahvamajas toimunud kõnekoosolekul esines ettekandega Ülo Pärnik. Tal oli kaasa võetud ka hulganisti teemaga seonduvaid raamatuid ja ajalooarhiividest pärinevaid dokumente. Põnevaid teadmistekilde sai hulganisti. Loodetavasti ergutavad need edasi uurima selle Tormaga seotud ajaloolise isiku elukäiku ja tegemisi.

https://utlib.ut.ee/eeva/index.php?lang=en&do=autor&aid=17


info vaktsineerimise kohta