Postitused

Kuvatud on kuupäeva november 2, 2022 postitused

Külaskäik memme-taadi villasse

Kujutis
 28. oktoobril külastasin üleeestiliste raamatukogupäevade puhul üle hulga aja memme-taadi villat Tormas. Seal toimus kuu teine istumine ja olin kaasa võtnud päris palju uuemat kirjandust. Rääkisin natuke raamatukogupäevadest ja uuest raamatukogude korraldusest Jõgeva vallas. Tutvustasin ka uuemaid raamatuid, mis ilmunud: koduloolistest kindlasti Dr. Bertrami "Balti visandid", mis ilmus esmakordselt eesti keeles. Raamatus on lapsepõlvemeenutused Georg- Julius Schultz- Bertramilt 19. sajandi alguse elust kirikumõisas(Rahuoru mõis) ja tähelepanekuid talurahva elust Torma-kandis. Eesti kirjanduses on moodi läinud kriminaalsete sugemetega romaanid: näiteks Hiiumaa-aineline "Igatsus" Siiri Julge sulest. Uus autor on ka Katariina Libe, kellelt ilmunud kaks raamatut: krimimaiguline "Ohverduste sügis"ja noorte inimeste elu 90-ndate alguse Tallinna agulis kajastav "Ebapunktid". Ühtlasi on nii "Igatsuses" kui "Ohverduste sügises" üheks