reede, 8. november 2019

Kohtumine Mika Keräneniga

Kohtumine toimus 5. novembril algusega kl 12.30 Torma kooli saalis, kuhu oli kogunenud 1-9. klassi õpilased ja ka mitmed õpetajad. Mika Keränen oli juba eelnevalt kohtunud Sadala kooli õpilastega. Alustuseks rõhutas ta lugemisoskuse tähtsust, kuna see on alus ka kõigi teiste ainete õppimisel. Lisaks enda raamatute tutvustamisele pajatas kirjanik ka huvitavaid juhtumisi oma elust. Näiteks on ta töötanud ka haridusministeeriumis, armastab jalgpalli ja on kirjutanud juba 20 aastat. Lapsed esitasid ka hulgaliselt küsimusi, mis ka kõik vastused leidsid. Märkimist väärib ka tema hea eesti keel, sest ega neid soomlasi palju ole, kes eesti keeles raamatuid kirjutavad.  Taas on käimas üleeestilised raamatukogude päevad, mis toovad tähelepanu erinevatele raamatukogudele. Torma raamatukogus toimusid juba ett...