kolmapäev, 27. november 2019

Torma Raamatukogu 110

20. novembril tähistati Torma raamatukogus 110 aasta möödumist esimese raamatukoguseltsi asutamisest. Toimus see Torma Põllumeeste Seltsi majas 26 asutajaliikme poolt ja kandis nime Võtikvere Rahvaraamatukogu Selts. Seltsi esimeheks Valiti Adolf Jakobson. Raamatuid hakkas laenutama kooliõpetaja Joosep Plakk, kes oma ruumides ka raamatuid hoidis. Peagi sai selts enda käsutusse toa ehitatavas Tuletõrjujate Seltsi majas, kus siis ka kohe piduõhtuid hakati korraldama, et raamatute ostmiseks raha koguda. Annetuste ja liikmemaksude toel hakkas raamatukogu kasvama. Laenutamine toimus kahel päeval nädalas: kolmapäeval ja pühapäeval 2 tundi. Oma perest ei võinud laenutatud raamatuid välja lugemiseks anda. Raamatukoguselts tegutses esimese hooga 1. maailmasõjani, siis tuli paus, kuna korraldajad olid lahinguväljal. Uue hooga jätkati 1920. aastal, kui taas sai seltsi esimeheks Adolf Jakobson.
Selts tegutses 1940. aasta oktoobrini, olles eestvedaja hariduse levitamisel ja seltsielu korraldamisel.  Taas on käimas üleeestilised raamatukogude päevad, mis toovad tähelepanu erinevatele raamatukogudele. Torma raamatukogus toimusid juba ett...