Postitused

Kuvatud on kuupäeva november, 2019 postitused

Torma Raamatukogu 110

Kujutis
20. novembril tähistati Torma raamatukogus 110 aasta möödumist esimese raamatukoguseltsi asutamisest. Toimus see Torma Põllumeeste Seltsi majas 26 asutajaliikme poolt ja kandis nime Võtikvere Rahvaraamatukogu Selts. Seltsi esimeheks Valiti Adolf Jakobson. Raamatuid hakkas laenutama kooliõpetaja Joosep Plakk, kes oma ruumides ka raamatuid hoidis. Peagi sai selts enda käsutusse toa ehitatavas Tuletõrjujate Seltsi majas, kus siis ka kohe piduõhtuid hakati korraldama, et raamatute ostmiseks raha koguda. Annetuste ja liikmemaksude toel hakkas raamatukogu kasvama. Laenutamine toimus kahel päeval nädalas: kolmapäeval ja pühapäeval 2 tundi. Oma perest ei võinud laenutatud raamatuid välja lugemiseks anda. Raamatukoguselts tegutses esimese hooga 1. maailmasõjani, siis tuli paus, kuna korraldajad olid lahinguväljal. Uue hooga jätkati 1920. aastal, kui taas sai seltsi esimeheks Adolf Jakobson. Selts tegutses 1940. aasta oktoobrini, olles eestvedaja hariduse levitamisel ja seltsielu korraldamisel.

Raamatukogu sünnipäeva tähistamine

Kujutis

Ole ITvaatlik: kl 9-11 avatud nõuandepunkt

Kujutis

Kohtumine Mika Keräneniga

Kujutis
Kohtumine toimus 5. novembril algusega kl 12.30 Torma kooli saalis, kuhu oli kogunenud 1-9. klassi õpilased ja ka mitmed õpetajad. Mika Keränen oli juba eelnevalt kohtunud Sadala kooli õpilastega. Alustuseks rõhutas ta lugemisoskuse tähtsust, kuna see on alus ka kõigi teiste ainete õppimisel. Lisaks enda raamatute tutvustamisele pajatas kirjanik ka huvitavaid juhtumisi oma elust. Näiteks on ta töötanud ka haridusministeeriumis, armastab jalgpalli ja on kirjutanud juba 20 aastat. Lapsed esitasid ka hulgaliselt küsimusi, mis ka kõik vastused leidsid. Märkimist väärib ka tema hea eesti keel, sest ega neid soomlasi palju ole, kes eesti keeles raamatuid kirjutavad.